ПРИГУШИВАЧИ ПУЦЊА

Пригушивач пуцња за пиштољ .22LR 

Пригушивач пуцња за аутомат M92 7,62×39 mm

Пригушивач пуцња за снајперску пушку .50 M93

Пригушивач пуцња за јуришну пушку 5.56x45mm AK-102

Пригушивач пуцња за јуришну пушку 5.56x45mm M16 A2-M4

Пригушивач пуцња за јуришну пушку 5.56x45mm M21

Пригушивач пуцња за јуришне пушке 7.62mm M70, AK47, AKM, M72

Пригушивач пуцња за митраљез 7.62x54mm M84

Пригушивач пуцња за пиштољ 9mm CZ 99 CZ999

Пригушивач пуцња за полу-аутоматску снајперску пушку 7.92x57mm M76

Пригушивач пуцња за снајперску пушку 7.62х51mm(N) M07

Пригушивач пуцња за снајперску пушку 7.62х54Rmm M91

Пригушивач пуцња за снајперску пушку 7.62x51mm (N) TRG22

Пригушивач пуцња за снајперску пушку 5.56x45mm LRS2 R93

Пригушивач пуцња за аутомат  9mm PARA MP5 H&K

Пригушивач пуцња за аутомат 9mm PARA UZI

Пригушивач пуцња за аутоматски пиштољ 7.65mm M61 (CZ) M84