Директор “Телеоптик-Жироскопи”

Милан Настић, дипл.инж.

 

Рођен је 23.12.1952. године у Београду. 

 

Образовање: 

1971. године завршио Средњу машинску школу у Београду

1974.године завршио Вишу машинско-техничку школу у Београду – производни смер

1991.године завршио Факултет организационих наука у Београду и стекао звање – дипломирани инжењер организационих наука

Радно искуство:

1977-1981Минел Елип – ради као технолог у производњи (припрема производње која обухвата пројектовање технолошког поступка израде у односу на квалитет, продуктивност, економичност, рентабилност и иновативни менаџмент)

1981-1994Телеоптик-Жироскопи – ради као носилац система за вођење и управљање главе ракете “Гром” и “Друг” (истражује и побољшава системе за вођење и електронске и механичке уређаје да би се обезбедиле што боље перформансе ракета)

1994-1995Телеоптик-Жироскопи – директор производње (планирање производње на дневном, недељном, месечном и кварталном нивоу, најоптималније управљање ресурсима и оптимизација целокупног процеса ради уштеде по свим задатим параметрима)

1995-1996Телеоптик-Жироскопи – генерални директор (управља статусним питањима и начином рада, заступа и води послове Друштва, распоређује задужења, координира извршење задатака и контролише резултате рада)

1996-2007Телеоптик-Жироскопи – Водећи технолог (производња)

2007-2018 – Телеоптик-Жироскопи – генерални директор