ЖИРОБЛОК

Жироблок служи за мерење угаоних брзина цеви тенковског топа око три међусобно усправне осе и за мерење углова нагиба уздужне осе топа и попречне осе возила у односу на хоризонталну раван. Електро-механички уређај је интегрисан са три брзинска жироскопа који мере угаоне брзине вертикале, хоризонтале и угаону брзину ваљања и две јединице клатна које мере статичке положаје уздужне осе топа  и попречне осе возила.

Досадашња примена: тенкови  T-55, M-84, M-84A.

 

Више информација прочитајте у нашем брошури.