Оптички нишан 4х28

Оптички нишан 4×28 je намењен за нишањење покретних и непокретних циљева до 800m дaњу, дању у условима смањене видљивости и ноћу на осветљене циљеве. Погодан је за коришћење на аутоматским пушкама и испуњава све захтеве високе прецизности. Може се користити у екстремним климатским и теренским условима.

 

Више информација прочитајте у нашој брошури.

Оптички нишани 6х42, 8х42, 10х42

Оптички нишани 6×42, 8х42, 10х42 су намењени за нишањење покретних и непокретних циљева дaњу, дању у условима смањене видљивости и ноћу на осветљене циљеве. Погодни су за коришћење на снајперским пушкама великог домета и имају практичну примену у екстремним климатским и теренским условима. Опсег померања кончанице више од 60 МОА.

 

Брошура 6х42

Брошура 8х42

Брошура 10х42

РУЧНА БУСОЛА М-53

Бусола ручна тип М-53 служи за одређивање страна света и општу оријентацију, оријентацију карте, мерење и наношење координата. Бусола ради на принципу магнетне игле која на сваком месту једним својим крајем показује правац севера. Може се користити у спортско-рекреативним и разним другим активностима у природи или по потреби у свакодневном животу.

 

Више информација прочитајте у нашем каталогу.

Ремонт НОРА

Нишанске справе служе за усмеравање оружја на циљ при непосредном и посредном гађању.  Састоје се од:

 1. Даљинар (Д – M03) служи за нишањење по висини при посредном гађању. Уколико недостаје оптички нишан (НО – M03), користи се заједно са панорамом (П – M03) при непосредним гађањима.
 2. Панорама (П – M03) оптички инструмент намењен за нишањење по правцу. Као перископски оптички инструмент она омогућава кружно (панорамско) осматрање.
 3. Оптички нишан (НО – M03) је основни нишан за непосредно гађање покретних и непокретних циљева из хаубице 122mm.
 4. Колиматор (K- M03) је намењен за нишањење по правцу у својству нишанске тачке при гађању из оружја при чему се нишањење по правцу врши панорамом (П – М03), а по висини даљинаром (Д – M03).
 5. Kвадрант (K- M03) је намењен за проверавање исправности и подешености даљинара (Д – M03).

Прибор за осетљење (ПО – M03) служи за осветљавање нишанских справа и радних места командира одељења.                                                                                                        

 

ПАБ-2АТ

Перископска артиљеријска бусола ПАБ-2АТ  је оптичко-механички инструмент који служи за: мерење магнетских азимута, одређивање географских азимута, оријентацију инструмената и оруђа обележавањем на небеско тело, мерење хоризонталних и вертикалних углова, мерење одстојања, показивање циљева, мерење одступања погодака и висина тачака распрснућа.

Инструмент се може употребљавати на ватреном положају, осматрачници и при извођењу топографских радова. При раду са инструментом тачност очитавања азимута хоризонталних и вертикалних углова износи 0-01.

Бусола:

– увећање 8x

– видно поље 0-83 или 5° (у линеарним мерама) 87м на удаљености од 1.000 м

Перископ:

– увећање 1x

– видно поље 5°

– перископичност  350мм

Азимутни додатак

– увећање 4x

– видно поље 1-55.5 или  9°20´

– моћ разлагања у средини видног поља  ≤16˝

 

Више информација прочитајте у брошури.

Рефлексни нишан

Рефлексни нишан је без увећања, омогућава брзо нишањење, довођењем осветљене црвене тачке на жељени циљ, посматрањем са оба ока. Једноставан је за коришћење и монтирање, а може се користити како у полицијским, тако и у војним активностима. Погодан за коришћење на ручном бацачу граната (РБГ) 40мм, али се такође може користити на јуришним пушкама М70 и М21, у ситуацијама брзог нишањења и блиског гађања.

Више информација прочитајте у брошури.

Перископ командира и возача

Перископ командира је оптички уређај који се монтира на командну куполу оклопних борбених средстава. Служи за осматрање околине и уочавање циљева у зони борбених дејстава из командног простора у условима када је исти заштићен од дејства непријатељске ватре из снајперског и стрељачког наоружања. Састоји се од тела перископа са оптичком призмом и огледала. Огледало омогућава осматрање околине и уочавање циљева у равни која је транслаторно померена у односу на видно поље призме перископа. Огледало перископа се може довести и фиксирати у два положаја и то:

– Радни положај са могућношћу подешавања по висини и заузимања жељеног угла посматрања;

– Пасивни положај када се перископ не користи

Перископ је напуњен инертним гасом и снабдевен системом за спречавање магљења и замрзавања дела перископа који је изложен атмосферским утицајима.

Перископ возача је оптички уређај који се монтира на кабину оклопних борбених средстава. Служи за осматрање околине и правца кретања у зони борбених дејстава из кабине оклопног борбеног средства, у условима када је она заштићена од дејства непријатељске ватре из снајперског и стрељачког наоружања. Састоји се од тела перископа и оптичке призме. Раван посматрања је транслаторно померена у односу на видно поље призме перископа.

Нормално видно поље – ширина видног поља по хоризонтали 78°

– ширина видног поља по вертикали 26°

Моћ разлагања: 20˝

Више информација прочитајте у брошури.

Пасивни оптички нишан

Пасивни ноћни нишан је намењен за ефикасно откривање циља и нишањење у мраку. Осветљење кончанице се може подесити од стране стрелца и има црвену боју. Нишан може бити опремљен са појачивачем слике генерације 2+ , као и појачивачем слике генерације 3. Може се користити на јуришној пушци 7,62мм. Даљина препознавања фигуре човека на фону зелене траве при осветљености не мањој од 0,004 лx – 300м за појачивач слике 2+ и 450м за појачивач слике 3.

 

Више информација прочитајте у брошури.

Оптички нишан ОНС-1

Оптички нишан ОНС-1 је намењен за нишањење непокретних и покретних циљева при гађању из аутоматске пушке 7,62мм АК-47 на даљинама до 800м дању, дању у условима смањене видљивости и ноћу по видљивим циљевима. Одликује се увећањем од 3.5x и видним пољем од изузетних 12°. Ова конфигурација нишана омогућава брзо и поуздано монтирање на Пикатини шину.

 •  Повећава сигурност циљања
 •  Смањује време обуке и утрошак муниције
 •  Једноставно коришћење и одржавање
 • Отпоран на екстремне временске утицаје
 •  Робустна издржљива конструкција
 •  Не садржи опасне материјале
 •  Испуњен азотом

 

Више информација прочитајте у брошури.

Оптички нишан НО М10

Оптички нишан НО М10 је намењен за нишањење непокретних и покретних циљева при гађању из аутоматске пушке 5,56мм М21 на даљинама до 500м дању, дању у условима смањене видљивости и ноћу по видљивим циљевима. Ова конфигурација нишана омогућава брзо и поуздано монтирање нишана на пикатини шину. Оптички нишан је конструисан по угледу на најпознатије светске произвођаче, модерног дизајна, произведен је од најквалитетнијих материјала што омогућава поуздану и дуготрајну употребу у најекстремнијим условима.

 

Више информација прочитајте у брошури.