Колиматор К-10

Технички подаци 

Фокусно растојање објектива 61,47 мм

Светлосни дијаметар објектива 40 мм

Угаоне вредности круга кончанице: а) за велики круг кончанице 6° 53′ б) за мали круг кончанице 4° 36′

Вредност подела на кончаници 33,75’± 2′ Паралакс између лика бескрајно удаљеног предмета и центра кончанице ≤4′

Одступање линије нишањења од хоризонталне равни ±1°

Искошеност вертикалне линије кончанице у односу на осу прикључне равни ±30′

Димензије 120x82x90 мм Маса нишана са осветљивачем 0,5 кг

 

Више информација прочитајте у брошури.