НСБ-3

Нишанска справа НСБ-3 служи за нишањење и заузимање табличног и месног угла (елементи елевације) и углова правца, ради управљања минобацача 60 mm и 82 mm у правцу циља у дневним и ноћним условима.

Више информација прочитајте у брошури.

НСБ-4Б

Нишанска справа НСБ-4Б служи за нишањење и заузимање табличног и месног угла ради управљања минобацача 120mm у правцу циља у дневним и ноћним условима.

Више информација прочитајте у брошури.

НСБГ-1

Нишанска справа НСБГ-1 је оптомеханички инструмент који служи за непосредно и  посредно нишањење при гађању из бацача граната 30мм непокретних и покретних циљева на земљи дању, у условима смањене видљивости и ноћу на осветљене циљеве.

 

Више информација прочитајте у брошури.