НСБ-3

Нишанска справа НСБ-3 служи за нишањење и заузимање табличног и месног угла (елементи елевације) и углова правца, ради управљања минобацача 60 mm и 82 mm у правцу циља у дневним и ноћним условима.

Више информација прочитајте у брошури.