Перископ командира и возача

Перископ командира је оптички уређај који се монтира на командну куполу оклопних борбених средстава. Служи за осматрање околине и уочавање циљева у зони борбених дејстава из командног простора у условима када је исти заштићен од дејства непријатељске ватре из снајперског и стрељачког наоружања. Састоји се од тела перископа са оптичком призмом и огледала. Огледало омогућава осматрање околине и уочавање циљева у равни која је транслаторно померена у односу на видно поље призме перископа. Огледало перископа се може довести и фиксирати у два положаја и то:

– Радни положај са могућношћу подешавања по висини и заузимања жељеног угла посматрања;

– Пасивни положај када се перископ не користи

Перископ је напуњен инертним гасом и снабдевен системом за спречавање магљења и замрзавања дела перископа који је изложен атмосферским утицајима.

Перископ возача је оптички уређај који се монтира на кабину оклопних борбених средстава. Служи за осматрање околине и правца кретања у зони борбених дејстава из кабине оклопног борбеног средства, у условима када је она заштићена од дејства непријатељске ватре из снајперског и стрељачког наоружања. Састоји се од тела перископа и оптичке призме. Раван посматрања је транслаторно померена у односу на видно поље призме перископа.

Нормално видно поље – ширина видног поља по хоризонтали 78°

– ширина видног поља по вертикали 26°

Моћ разлагања: 20˝

Више информација прочитајте у брошури.