Ремонт НОРА

Нишанске справе служе за усмеравање оружја на циљ при непосредном и посредном гађању.  Састоје се од:

  1. Даљинар (Д – M03) служи за нишањење по висини при посредном гађању. Уколико недостаје оптички нишан (НО – M03), користи се заједно са панорамом (П – M03) при непосредним гађањима.
  2. Панорама (П – M03) оптички инструмент намењен за нишањење по правцу. Као перископски оптички инструмент она омогућава кружно (панорамско) осматрање.
  3. Оптички нишан (НО – M03) је основни нишан за непосредно гађање покретних и непокретних циљева из хаубице 122mm.
  4. Колиматор (K- M03) је намењен за нишањење по правцу у својству нишанске тачке при гађању из оружја при чему се нишањење по правцу врши панорамом (П – М03), а по висини даљинаром (Д – M03).
  5. Kвадрант (K- M03) је намењен за проверавање исправности и подешености даљинара (Д – M03).

Прибор за осетљење (ПО – M03) служи за осветљавање нишанских справа и радних места командира одељења.                                                                                                        

 

ПАБ-2АТ

Перископска артиљеријска бусола ПАБ-2АТ  је оптичко-механички инструмент који служи за: мерење магнетских азимута, одређивање географских азимута, оријентацију инструмената и оруђа обележавањем на небеско тело, мерење хоризонталних и вертикалних углова, мерење одстојања, показивање циљева, мерење одступања погодака и висина тачака распрснућа.

Инструмент се може употребљавати на ватреном положају, осматрачници и при извођењу топографских радова. При раду са инструментом тачност очитавања азимута хоризонталних и вертикалних углова износи 0-01.

Бусола:

– увећање 8x

– видно поље 0-83 или 5° (у линеарним мерама) 87м на удаљености од 1.000 м

Перископ:

– увећање 1x

– видно поље 5°

– перископичност  350мм

Азимутни додатак

– увећање 4x

– видно поље 1-55.5 или  9°20´

– моћ разлагања у средини видног поља  ≤16˝

 

Више информација прочитајте у брошури.