Ремонт НОРА

Нишанске справе служе за усмеравање оружја на циљ при непосредном и посредном гађању.  Састоје се од:

  1. Даљинар (Д – M03) служи за нишањење по висини при посредном гађању. Уколико недостаје оптички нишан (НО – M03), користи се заједно са панорамом (П – M03) при непосредним гађањима.
  2. Панорама (П – M03) оптички инструмент намењен за нишањење по правцу. Као перископски оптички инструмент она омогућава кружно (панорамско) осматрање.
  3. Оптички нишан (НО – M03) је основни нишан за непосредно гађање покретних и непокретних циљева из хаубице 122mm.
  4. Колиматор (K- M03) је намењен за нишањење по правцу у својству нишанске тачке при гађању из оружја при чему се нишањење по правцу врши панорамом (П – М03), а по висини даљинаром (Д – M03).
  5. Kвадрант (K- M03) је намењен за проверавање исправности и подешености даљинара (Д – M03).

Прибор за осетљење (ПО – M03) служи за осветљавање нишанских справа и радних места командира одељења.