ПАБ-2АТ

Перископска артиљеријска бусола ПАБ-2АТ  је оптичко-механички инструмент који служи за: мерење магнетских азимута, одређивање географских азимута, оријентацију инструмената и оруђа обележавањем на небеско тело, мерење хоризонталних и вертикалних углова, мерење одстојања, показивање циљева, мерење одступања погодака и висина тачака распрснућа.

Инструмент се може употребљавати на ватреном положају, осматрачници и при извођењу топографских радова. При раду са инструментом тачност очитавања азимута хоризонталних и вертикалних углова износи 0-01.

Бусола:

– увећање 8x

– видно поље 0-83 или 5° (у линеарним мерама) 87м на удаљености од 1.000 м

Перископ:

– увећање 1x

– видно поље 5°

– перископичност  350мм

Азимутни додатак

– увећање 4x

– видно поље 1-55.5 или  9°20´

– моћ разлагања у средини видног поља  ≤16˝

 

Више информација прочитајте у брошури.