ИЦ ГЛАВА ЗА САМОНАВОЂЕЊЕ (Стрела 2М)

ИЦ глава за самовођење  је намењена за формирање сигнала управљања пропорционалног угаоној брзини линије визирања (вектора даљине) циља.  Представља жироскопски систем за праћење, који стално поклапа оптичку осу објектива координатора, који прима ИЦ зрачење циља, са правцем циља.

Више информација прочитајте у нашем брошури.