Laboratorije za ispitivanje poseduju neophodnu mernu opremu za sprovođenje procesa ispitivanja.
Tačnost opreme za ispitivanje u skladu je sa zahtevanom mernom nesigurnošću uzoraka koji se ispituju. Oprema je stalno pod nadzorom, etalonirana, snabdevena važećim uverenjima i ne napušta prostor laboratorije. Opremom rukuje isključivo ovlašćeno osoblje laboratorije koje je sertifikovano. Laboratorije daju mišljenja i tumačenja rezultata svojih ispitivanja po zahtevu korisnika.
Sve zahteve korisnika laboratorije sama ispunjava nema potrebe za podugovaračima.
U postupku ispitivanja laboratorije koristi isključivo standardizovane metode.

OPTIČKA LABORATORIJA

 

Optička laboratorija je akreditovana kao ispitna laboratorija za ispitivanje optičkih karakteristika optičke opreme (uvećanje, vidno polje, rastojanje i prečnik izlazne pupile, paralakse, moći razlaganja i dioptrijske podešenosti) i optičkih elemenata(žižna dužina i temena rastojanja prostih sočiva i dublea, radijusi krivina prostih sočiva).

 

Spektrofotometar tip LAMBDA 950 S – PERKIN ELMER

 

          Merenje transmisije, refleksije i apsorpcije energije EM talasa  čvrstih uzoraka i optičkih elemenata

          Opseg frekvencija : 175 nm – 3300 nm

          Rezolucija merenja : UV i vidljivi opseg 0,05 nm – 5 nm, IC opseg 0,2 nm – 20 nm

 

Optička klupa OSK-2CL

 

          Kolimator : f=1600 mm, diametra objektiva 148 mm, moć razlaganja 0,96 “

          Autokolimator :  f=430 mm, uvećanje 20x, diam. objektiva 50 mm

          Dioptrimetar : opsega -5 dptr do + 5 dptr

          Mikroskop-dinametar, uvećanja 12x  i podele 0,1 mm

          Mikroskop uvećanja : 120x

Optička test stanica tip OTS-Z 200 – OEG

 

          Merenje efektivnih žižnih dužina prostih sočiva i optičkih sistema u opsegu od -500 mm do 500 mm

          Merenje temenih rastojanja prostih sočiva i optičkih sistema u opsegu od -500 mm do 500 mm

          Merenje radijusa krivina prostih optičkih sočiva u opsegu od -500 mm do 500 mm

U sklopu laboratorije postoji dosta pomoćnih uređaja i merila,a  samim tim i mogućnosti, kao što su merač snage i energije optičkog EM zračenja u širokom frekventnom opsegu, luksmetar velike rezolucije (10-3  lx), analizator optičkog spektra (OSA AQ6374 YOKOGAWA), širokougaone kolimatore (ŠUK-1), durbine za merenje iskošenosti (DL) i durbine za merenje paralelnosti optičkih osa binokularnih optičkih uređaja itd.

 

FIZIČKA LABORATORIJA

KLIMA–MEHANIČKA ISPITIVANjA

– Uticaj vibracija (do 3000 Hz) sinusna prebrisavanja, slučajne vibracije i detektovanje rezonantnih frekvencija.
– Izlaganje centrifugalnom ubrzanju uzoraka do 150 g.
– Uticaj udarnih opterećenja u sinusnom ili polusinusnom režimu do 200 g.
– Izlaganja temperaturamau opsegu od –70 do +180oS.
– Izlaganje kombinovanom uticaju temperaturei vlageu opsegu od 0 do 180oS i od 3 do 98%relativne vlažnosti.